Уязвимост на конструктивни системи за сеизмични въздействия

Име:

Александър Илиев

Година:

2018

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Механика на деформируемото твърдо тяло“

Научен Ръководител:

доц. д-р Димитър Стефанов

How to cite:
А. Илиев (2018) Уязвимост на конструктивни системи за сеизмични въздействия, Автореферат, 50 стр., НИГГГ, София