Уязвимост на вкопани тръбопроводи, подложени на сеизмични въздействия

Име:

Антоанета Канева

Година:

2012

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Механика на деформируемото твърдо тяло“

Научен Консултант:

доц. д-р инж. М. Костов, НИГГГ-БАН; доц. д-р инж. Д. Стефанов, НИГГГ-БАН

How to cite:
А. Канева (2012) Уязвимост на вкопани тръбопроводи, подложени на сеизмични въздействия, Автореферат, 28 стр., НИГГГ, София