Демографска ситуация в селата в Югоизточна България

Име:

Борис Казаков

Година:

2015

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„География на населението и селищата”

Научен Консултант:

проф. д-р. Чавдар Младенов

How to cite:
Б. Казаков (2015) Демографска ситуация в селата в Югоизточна България, Автореферат, 39 стр., НИГГГ, София