Динамика на концентрацията на арсен в грунтовите води в горната част на долината на река Огоста

Име:

Звезделина Марчева

Година:

2023

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Физическа география и ландшафтознание“

Научен Ръководител:

доц. д-р Цветан Коцев

How to cite:
З. Марчева (2023) Динамика на концентрацията на арсен в грунтовите води в горната част на долината на река Огоста, Автореферат, 59 стр., НИГГГ, София