Моделиране на рекреационни екосистемни услуги в ГИС среда на национално и регионално ниво

Име:

Иво Ихтимански

Година:

2022

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Картография и географски информационни системи“

Научен Ръководител:

проф. Стоян Недков

How to cite:
И. Ихтимански (2022) Моделиране на рекреационни екосистемни услуги в ГИС среда на национално и регионално ниво, Автореферат, 45 стр., НИГГГ, София