Регионални особености на динамиката на геомагнитното поле на територията на Балканския полуостров

Име:

Методи Методиев

Година:

2017

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Земен магнетизъм и гравиметрия“

Научен Ръководител:

доц. д-р Петя Трифонова

How to cite:
М. Методиев (2017) Регионални особености на динамиката на геомагнитното поле на територията на Балканския полуостров, Автореферат, 51 стр., НИГГГ, София