Числен анализ на геофизични полета

Номер на проекта:

 

Водеща организация:

НИГГГ-БАН

Партньори:

 

Финансиране:

Бюджетна субсидия

Бюджет:

 

Период:

2015 – текущ

Ръководител на проекта (от звеното):

доц. д-р Петя Трифонова

Контакти:

ptrifonova@geophys.bas.bg

Анотация:

Това е традиционно за секция „Земен магнетизъм“ направление, основано преди повече от 50 години от проф. Д. П. Зидаров. Под негово ръководство са разработени методи за решаване на обратните задачи на потенциалните полета с елементарни източници (положителни и отрицателни точкови маси, токови контури и др.).

Решаването на обратни задачи в геофизиката означава по данните от измерените геофизични полета да се определят параметрите на източниците, които ги създават.

На базата на тези методи могат ефективно да бъдат проучвани разпределенията на гравитационни и геомагнитни нееднородности от различен тип (локални, регионални и глобални) във вътрешността на Земята. Получените решения дават информация за вътрешния строеж на Земята и могат да бъдат използвани както за очертаване на отделни структури, така и за търсене и проучване на полезни изкопаеми.

Интернет страница:

www.niggg.bas.bg

 

Новини: